wróć wróć Konkursy i wydarzenia
2013 roku

Czytaj wydarzenia 2010 roku i wcześniejsze 2011 roku 2012 roku aktualne
 2013/2014 r. 
Konkurs

R E G U L A M I N
konkursu powiatowego „Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie” - II edycja

Organizator konkursu:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach

Cele konkursu:
* stworzenie okazji do zaprezentowania własnych zdolności plastycznych, fotograficznych i filmowych
* kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży
* współpraca z instytucjami funkcjonującymi w danym obszarze działania biblioteki
* promocja biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym
* integracja dzieci i młodzieży z powiatu monieckiego

Czas trwania konkursu:
Grudzień 2013 – Marzec 2014

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu monieckiego.

Ustalono pięć kategorii wiekowych:
I - oddział przedszkolny ( dzieci do lat 5 )
II - uczniowie klas 0 - I szkół podstawowych
III - uczniowie klas II - III szkół podstawowych
IV - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
V - uczniowie klas I - III gimnazjum
VI - uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe

Zadania uczestnikĂłw konkursu:
Kategorie I-IV
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie na kartce z bloku formatu A4 pracy plastycznej przedstawiającej według niego najpiękniejsze miejsce w jego gminie. Technika pracy płaska, dowolna. Praca musi być wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie (wzór karty zamieszczony jest poniżej).
Uczniowie klas IV-VI mogą też wykonać pracę jak w kategorii V - VI.

Kategoria V -VI
Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu o czasie od 1 do 3 minut przedstawiającego w/g uczestnika konkursu najpiękniejsze miejsce w jego gminie. Do biblioteki należy dostarczyć zdjęcia w formie papierowej i elektronicznej. Film nagrany telefonem komórkowym lub innym przenośnym rejestratorek dźwięku i obrazu należy dostarczyć do biblioteki na CD (format MP4) lub przesłać na adres: bpmonki@wp.pl Zdjęcia i filmy muszą być wykonane na przełomie lat 2013 - 2014. Każdy uczestnik indywidualnie wykonuje jedną pracę. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie. Wzór karty zamieszczony jest poniżej.
Swoje prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Mońkach
w terminie do
28.02.2014 roku.


Karta zgłoszenia
udziału w powiatowym konkursie "Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie" - II edycja

………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

………………………………………………………………………………………………
(Kategoria wiekowa, klasa, szkoła, miejscowość)

……………………………………………………………………………………………
(Opis wybranego miejsca w gminie - co to jest i gdzie się znajduję)

……………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac akceptują warunki regulaminu konkursu, bezpośrednio przenoszą na organizatora prawa autorskie, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie nadesłanych prac art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 Nr 24 poz.83) jak też wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883).

Podsumowanie:
Podsumowanie konkursu odbędzie się w miesiącu marcu w Bibliotece Publicznej w Mońkach. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu .Zebrane prace oceni powołana Komisja w 5 kategoriach wiekowych:
I - oddział przedszkolny ( dzieci do lat 5 )
II - uczniowie klas 0 - I szkół podstawowych
III - uczniowie klas II - III szkół podstawowych
IV - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
V - uczniowie klas I - III gimnazjum

Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę:
* samodzielność wykonanych prac
* pomysłowość ( w jaki sposób zostało przedstawione najpiękniejsze miejsce )
* estetykę wykonanych prac
* walory artystyczne prac

Zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania.
Organizator konkursu: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach ul. Białostocka 25

Telefon kontaktowy: 857162743, kom.: 505549851

Osoba do kontaktu: Helena Wasilewska
Mońki 2013 - II edycja konkursu "Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie”
Pierwsza odbyła się w 2003 roku.

Opracowała
Helena Wasilewska

 wtorek, 31 grudnia, 2013 r 
 piątek, 29 listopada, 2013 r. 
 Ĺ›roda, 6 listopada, 2013 r. 
 piątek, 22 paĹşdziernika, 2013 r. 
Kongres Bibliotek Publicznych 2013 r.

Muuvitt Kongres Bibliotek Publicznych W dniach 21-22 października 2013 roku w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie odbył się Kongres Bibliotek Publicznych z całej Polski. Całe wydarzenie składało się głównie z warsztatów, które przygotowywały i prowadziły osoby wyłonione na zasadzie konkursu. W tym konkursie wzięła udział i zakwalifikowała się Beata Rogalska -pracownica Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie. Pani Beata prowadziła warsztat "Ruszaj się z biblioteką" i opowiedziała przy tym o doświadczeniach związanych z realizacją projektu "Muuvit – ruszaj się i odkrywaj świat", organizacją rajdów rowerowych i innych działaniach wykorzystujących ruch, taniec i sport. Warsztat przebiegał w niesamowicie wesołej atmosferze, bardzo przypadł uczestniczkom do gustu.
Oprócz prowadzenia warsztatu, Pani Beata brała udział w innych warsztatach, m.in. w takich, które prowadzone były przez członków sieci LABiB, do której to sieci Pani Beata należy.
Pani Beatko – Gratulujemy.

Opracowała
Instruktor Helena Wasilewska

Muuvitt Kongres Bibliotek Publicznych

Muuvitt Kongres Bibliotek Publicznych
 piątek, 10 maja, 2013 r. 
Obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza - 8 maj 2013 r.

Z okazji obchodów Dnia Bibliotek i Bibliotekarza Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie wspólnie z Biblioteką Powiatową w Mońkach zorganizowała spotkanie dla bibliotekarzy z powiatu monieckiego. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie. Pani Beata Rogalska przedstawiła nam prezentację GBP w Krypnie. Obejrzałyśmy występ grupy teatralno-kabaretowej działającej przy GBP w Krypnie. Uczestniczyłyśmy w pokazie bibliotekarskiej mody na wesoło. Odbył się teleturniej „Czy wiesz, że … czyli, która bibliotekarka wie wszystko?”. Zwyciężyła Pani Katarzyna Grzegorczyk z Biblioteki Publicznej w Mońkach. Na zakończenie Panie otrzymały dyplomy Super Bibliotekarki. Gratuluję wszystkim Paniom. Dziękujemy organizatorom za gościnność.

Opracowała
Instruktor Helena Wasilewska

 piątek, 10 maja, 2013 r. 
Dzień Bibliotekarza

8 maja w Książnicy Podlaskiej obchodzono uroczyście Dzień Bibliotekarza. Były życzenia, kwiaty i dyplomy. Kapituła Srebrnej Róży wyróżniła bibliotekarzy, którzy mieli w roku 2012 szczególne osiągnięcia na różnych polach bibliotecznej działalności. Rozstrzygnięto również konkurs na Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego. Konkurs ten promuje bibliotekarzy z małych placówek, którzy w swoich instytucjach zajmują się dosłownie wszystkim. W gronie 5 wyróżnionych znalazła się Pani Krystyna Piszczatowska z Miejsko-Gminnej Biblioteki w Knyszynie. Panią Krystynę doceniono za działalność na rzecz lokalnej społeczności i umiejętności w zdobywaniu dodatkowych środków na działalność biblioteki. Bibliotekarzem Roku 2012 została Pani Mirosława Siemieniuk-Morawska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych, najmniejszej gminie w Polsce.

Opracowała
Wiesława Filipkowska

 sobota, 2 marca, 2013 r. 
W dniu 2 marca 2013 roku w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury zostały ogłoszone wyniki powiatowego konkursu plastycznego

"Te co skaczą i fruwają do konkursu zapraszają"
– zwierzęta w bajkach, baśniach i legendach.

Laureatom i uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z powiatu monieckiego.
Na konkurs wpłynęło ogółem 106 prac.


Komisja w składzie:
1. Aldona Karwowska - nauczyciel plastyk - przewodnicząca
2. Krystyna Barbara Lewkowska - plastyk Monieckiego Ośrodka Kultury - członek
3. Agnieszka Michaluk - pracownik Biblioteki Publicznej w Mońkach - członek
4. Mateusz Olechno - stażysta Biblioteki Publicznej w Mońkach - członek

oceniła prace uczestników konkursu w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I - oddział przedszkolny do lat 6 - wpłynęło 33 prace
Kategoria II - uczniowie klas I – III szkół podstawowych - wpłynęło 32 prace
Kategoria III - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych - wpłynęło 26 prac
Kategoria IV - uczniowie klas I – III gimnazjum - wpłynęło 15 prac


Komisja wzięła pod uwagę:

Komisja przyznała
nagrody w kategoriach wiekowych:

Kategoria I - oddział przedszkolny do lat 6
•Zuzanna Dajnowska lat 4 Niepubliczne Przedszkole Bajeczka w Mońkach
•Urszula Prymas lat 4 Przedszkole Samorządowe w Jasionówce
•Milena Stankiewicz klasa 0 Przedszkole w Krypnie
•Ewa Kobeszko lat 5 Przedszkole w Krypnie
•Kacper Stachurski klasa 0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze
•Bogdan Witek klasa 0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze


Kategoria II - uczniowie klas I - III szkół podstawowych
•Kamil Januszewski klasa II b Zespół Szkół w Mońkach (SP Nr 1)
•Martyna Michaluk klasa I b Koło Małego Plastyka MOK
•Marta Popławska klasa III Szkoła Podstawowa w Jasionówce
•Zofia Szymańska klasa III a Szkoła Podstawowa w Jasionówce
•Izabela Purta klasa II Zespół Szkół w Jaświłach
•Natalia Głódź klasa III Zespół Szkół w Jaświłach


Kategoria III - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
•Paweł Dąbrowski klasa IV a Zespól Szkół w Mońkach
•Patrycja Trybułowska klasa V a Zespól Szkół w Mońkach
•Patrycja Mikiewicz klasa IV Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie
•Karolina Kobeszko klasa V Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze
•Emilia Komosa klasa IV Zespól Szkół w Jaświłach
•Anna Rogało klasa V Szkoła Podstawowa w Dolistowie
Kategoria IV - uczniowie klas I - III gimnazjum

•Wojciech Piasecki klasa III a Gimnazjum w Mońkach
•Anna Imbiorska klasa III f Gimnazjum w Mońkach
•Anita Jarocka klasa III b Gimnazjum w Mońkach
•Karolina Kuc klasa III b Gimnazjum w Mońkach
•Urszula Pietrzycka klasa II Publiczne Gimnazjum w Krypnie
•Kamil Rogało klasa II c Gimnazjum w Jaświlach


oraz wyróşnienia w grupie wiekowej:


Kategoria I - oddział przedszkolny do lat 6
•Piotr Rojszczyk lat 5 Koło Małego Plastyka MOK
•Kacper Dębkowski lat 6 grupa 0 b Przedszkole w Mońkach
•Damian Skorulski lat 6 Przedszkole w Knyszynie
•Rafał Sadowski lat 5 Klub Przedszkolaka w Mikicinie


Kategoria II - uczniowie klas I – III szkół podstawowych
•Michał Piątkowski klasa II Szkoła Podstawowa w Jasionówce
•Weronika Kropiewnicka klasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie
•Julia Jurgielewicz klasa I Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze
•Mateusz Borys klasa III Szkoła Podstawowa w Dolistowie


Kategoria III - uczniowie klas IV – VI szkól podstawowych
•Agnieszka Bartnicka klasa IV a Zespól Szkół w Mońkach
•Błażej Kobeszko klasa VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie
•Julia Stachurska klasa V Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze
•Mateusz Koszczuk klasa IV Szkoła Podstawowa w Dolistowie


Kategoria IV - uczniowie klas I – III gimnazjum
•Patrycja Roszko klasa II e Gimnazjum w Mońkach
•Adrian Rouini klasa III d Gimnazjum w Mońkach
•Marzena Den klasa III c Gimnazjum w Mońkach
•Aldona Siemionkowicz klasa III Gimnazjum w Knyszynie
•Aleksandra Adamska klasa II Gimnazjum w Knyszynie


Przewodnicząca Komisji Aldona Karwowska nie brała udziału w ocenie prac w kategorii IV, ponieważ część prac w tej kategorii była wykonana pod jej kierunkiem.
Członek Komisji Krystyna Barbara Lewkowska nie brała udziału w ocenie prac w kategorii I i II, ponieważ część prac w tych kategoriach była wykonana pod jej kierunkiem.
Członek Komisji Agnieszka Michaluk nie brała udziału w ocenie prac w kategorii II z powodu uczestnictwa w konkursie córki.

Wszyscy przybyli w tym dniu mogli obejrzeć spektakl pod tytułem "Białe i Czarne" w wykonaniu dwójki artystów Teatru pod Orzełkiem oraz wystawę prac uczestników konkursu.
Biblioteka Publiczna w Mońkach dziękuje za nadesłane prace i prosi uczestników konkursu o odbiór dyplomów i nagród w godzinach otwarcia naszej biblioteki (wypożyczalnia dla dorosłych).

Zwycięzcom gratulujemy.
Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie.Opracowała instruktor
Helena Wasilewska
  środa, 19 luty 2013 r. 
Czytaj wydarzenia 2010 roku i wcześniejsze 2011 roku 2012 roku aktualne