Witamy 
Biblioteka Publiczna w Mońkach wykonuje zadania biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Mońki a Powiatem Monieckim dnia 27 lutego 2001 roku.

służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Do najważniejszych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
  • gromadzenie materiałów i redagowanie bieżącej bibliografii regionalnej powiatu monieckiego;
  • udzielanie samorządowym bibliotekom publicznym powiatu monieckiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
  • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych imprez o charakterze kulturalnym.

Zapraszamy do bibliotek w naszym powiecie!